Ke křížku bezpečněji

25.05.2012 08:23

V souladu s novou dopravně-bezpečnostní politikou naší obce se u nás objevil nový prvek, který chodcům výrazně usnadní dostupnost kulturně-informační části vesnice. Ta je totiž pro většinu obyvatel neprakticky oddělena hlavní komunikací s rušným provozem. Jak je z přiložené fotografie patrné, vozovka byla opatřena vodorovným dopravním značením, které je laicky označováno jako "přechod", případně "zebra" podle obyvatel větších vesnic a Prahy. 

Je nesporné, že přecházení silnice nyní dostane řád, protože dosud všichni přecházeli, kde je napadlo. Zároveň se opět jistě zvýší sledovanost nástěnky, která od její nedávné rekonstrukce postupně klesala.

Novinka ve vsi způsobila menší pozdvižení, bezprostředně po dokončení značení se u něho objevily hloučky místních obyvatel, kteří nejprve bojácně, ale po chvíli odhodlaně a radostně novinku opakovaně zkoušeli a přecházeli na obě strany komunikace. 

V myslích místních zůstává nezodpovězena jedna otázka: "Kde se to tu, Panenko Makovská, vzalo?". Ti, co nevědí, to vysvětlují všemocnou Evropskou unií. A modří? Ti vědí... :o)